top of page

מיזם קהילתי להנצחת חללי צה"ל

מבחינת הרבה יתומי צהל, ספר תורה בבית כנסת מתקשר לבר מצווה שלהם, נקודת ציון חשובה בחייהם שבה הם היו ללא אבא. 

בדרך זו, אנחנו גם מנציחים את האבות לעילוי נשמתם, וגם ספר התורה ישמש אלפי ילדי בר מצווה יחד עם האבות שלהם ובכך, מהשבר הפרטי שלנו - יצמח משהו יפה וטוב. 

כל תרומה שלכם ושלכן היא ברכה

אתם בוחרים את הסכום לתרומה

הקלידו כאן את הסכום לתרומה וקחו חלק בהנצחת חיילי וחיילות צה"ל בכתיבת ספר תורה לזכרם

כל מנהלי ופעילי הארגון פועלים בהתנדבות מלאה ובכך כל תרומה משמשת רק למען שיפור רווחת היתומים ולא למשכורות. לארגון שלנו טרם ניתן  אישור סעיף 46 (הכרה בתרומות לצרכי מס). זה בהליכים בימים אלה. קיים לארגון אישור ניהול תקין. קבלה עבור תרומתך תשלח לדוא"ל לאחר ביצוע התשלום .

תודה!

bottom of page