top of page

מיזם קהילתי להנצחת חללי צה"ל

את המיזם הזה התחלנו בדיוק כמה ימים לפני שמחת תורה. לפני השבעה באוקטובר. ומאז הצטרפו עוד כ700 יתומי ויתומות צהל נוספים. מבחינת הרבה יתומי צהל, ספר תורה בבית כנסת מתקשר לבר מצווה שלהם, נקודת ציון חשובה בחייהם שבה הם היו ויהיו ללא אבא. 

בדרך זו, אנחנו גם מנציחים את האבות לעילוי נשמתם, וגם ספר התורה ישמש אלפי ילדי בר מצווה יחד עם האבות שלהם ובכך, מהשבר הפרטי שלנו - יצמח משהו יפה וטוב. 

כל תרומה שלכם ושלכן היא ברכה

אתם בוחרים את הסכום לתרומה

הקלידו כאן את הסכום לתרומה וקחו חלק בהנצחת חיילי וחיילות צה"ל בכתיבת ספר תורה לזכרם

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46 לפקודה

תודה!

bottom of page