top of page

חקיקה ומיצוי זכויות 

במסגרת השיח שלנו עם קהילת יתומי ויתומות צה"ל, עלה לא פעם שהמידע על זכויותינו אינו ברור ואינו נגיש. בעמוד זה נפרסם את כל הקישורים והמידע הרלוונטים גם בנושא זכויות והטבות וגם בנושא חקיקה ומאבקם של יתומי.ות צה"ל בהכרה ושיפור זכויותיהם. זכרו שרוב זכויותינו על פי חוק הינם מוגבלים בגיל, דבר שאנו פועלים במרץ לשנות. 

bottom of page