top of page
ממשיכים בדרכם לוגו.JPG

פרויקט "ממשיכים בדרכם" הינו פרויקט חברתי העוסק בהנצחה ובמורשת של הנופלים במערכות ישראל
והעברתה לדור הצעיר ע"י ילדי הנופלים.
זהו פרויקט ייחודי ומרגש שבו מתקיים מפגש ודיאלוג בין יתומי צה"ל בוגרים לבין בני נוער במסגרות שונות ומגוונות
בכל הארץ ועוסק במושג בחירה, התמודדות עם קשיים, התפתחות אישית, גיבוש ראיית עולם מעשית ובחירה
בחיים!
החיים בארץ מציבים לכולנו אתגרים לא פשוטים הן ברמה האישית וברמה הלאומית. קיימת מציאות קשה שכולנו
גדלנו עליה, מציאות של מצב ביטחוני קשה ומורכב, מציאות שבה אנחנו, יתומי צה"ל, איבדנו את היקר לנו מכל.
השכול הפרטי שלנו מלווה בכאב ששינה את מסלול חיינו לנצח אך ממנו שאבנו גם כוחות ועל זה הצוות שלנו שם
דגש:
אנחנו נופלים – וקמים.
אורכו של כל מפגש שאנחנו מקיימים הוא כ-שעה עד 90 דקות, הכוללות את הצגת המנחה סיפורו האישי ודיון
קבוצתי )אופי המפגשים יקבע בהתאם למשתתפים(. בין צוות המנחים ישנם אנשי חינוך/הדרכה, יוצאי צבא, פעילים
חברתיים ומשני מדיניות, בעלי מקצועות חופשיים עצמאיים ודרג ניהולי. כולם יתומי צה"ל וכוחות הביטחון וכולם
פועלים בהתנדבות ובאהבה.

 

bottom of page