top of page

אנחנו משתדלים להיות קהילה תומכת שלא פעם נרתמת לעזור גם בתחום רווחת היתומים הבוגרים.

השנה (2023) נוצר שיתוף ביננו לבין עמותת חסדי נעמי שתרמו לנו סלי מזון לחברים שקצת יותר קשה להם החג הזה. חשוב לנו לעשות חיבורים ושיתופי פעולה כדי להקל במעט. כל מי שפנה, קיבל ועמותת חסדי נעמי אפילו צירפו מתנה ממש חמודה. חשוב לי להגיד תודה ענקית לכל המתנדבים שאספו את סלי המזון וחילקו בכל הארץ! זה יצא מבני ברק והגיע לדרום, מרכז, ירושלים, צפון.

378761766_10168071556520298_8746538221198709573_n.jpg
bottom of page