top of page
2_20230403_180730_0001.png

* הקרנה פרטית לחברי וחברות "ארגון יתומי צהל-החיים כדרך". בני ובנות זוגם וילדיהם בלבד

* מחיר הכרטיס כולל כניסה לסרט, פופקורן, שתיה וקבלת פנים

* פרטים ומידע נוסף, במעמד הרכישה 

bottom of page