top of page

הרשמה לארגון

 

יתומי.ות צה"ל וכוחות הבטחון

הגעתם למקום הנכון. הרשמו לארגון שהוא בית

יחד אנחנו כוח!

דמי חבר הינם 100 ש"ח לשנה מיום ההרשמה בתשלום אחד. החיוב אינו מתחדש אוטומטית אחרי שנה.

ההרשמה פתוחה ליתומי ויתומות צה"ל וכוחות הבטחון *בלבד* מגיל 18 ומעלה, אשר התייתמו בכל גיל ושאביהם או אמם מוכרים כחללי צה"ל ו/או כוחות הבטחון. 

לקריאת התקנון הקש כאן

מלאו את פרטיכם:

אני מתחייב.ת שהנני יתומ.ת צה"ל או כוחות הבטחון ושכל הפרטים שרשמתי הינם נכונים. אני מבקש.ת להיות חבר.ה בעמותה "ארגון יתומי צה"ל-החיים כדרך"
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר.ה בה, אני מתחייב.ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

לאישור, לחץ.י על כפתור המשך לתשלום

!תודה! הרשמתך נקלטה בקרוב נשלח לך מייל לאישור

bottom of page