top of page

קול קורא להגשת בקשה למלגת לימודים 
מהקדש יצחק פרנקל ז"ל- קרן לזכרו

הקדש בציווי של יהודי אמריקאי בשם יצחק פרנקל, שהקדיש חלק מעזבונו לטובת תרומה לא.נשים שתרמו למדינה, ביניהם נכי צה"ל, נפגעי פעולות טרור ואיבה ויתומי ויתומות צה"ל. לדברי עו"ד אביבית הופמן-וייטמן, נאמנת ההקדש, הערכים של עמותת "ארגון יתומי צה"ל - החיים כדרך" תואמים את ערכי ההקדש, היות ומדובר בבני ובנות משפחה שגדלו לאור השכול, והעמותה עוסקת גם היא בתרומה לחברה. לפיכך ולפי החלטת ההקדש,  שמחו לתרום לארגוננו השנה לטובת מלגות לימודים המיועדים הפעם לנשים יתומות צה"ל

קריטריונים להגשת מועמדות: 

 

1. יתומת צה"ל - מי שאביה או אמה מוכרים כחללי צה"ל/ כוחות הביטחון ומי שהתייתמה בכל גיל. 

2. חברה רשומה ב "ארגון יתומי צה"ל-החיים כדרך". 

3. מי שנרשמה ללימודים לשנת 2022

תנאים נוספים: 

1. המועמדות יבחרו על ידי ועדת קרן המלגות של הארגון שהם: רנית טל שרת, להב ביגר ולימור מלצר (כולםן יתומי ויתומות צה"ל). כל תהליך בחירת המועמדות יהיה בליווי ופיקוח של עו"ד זאב פרל. 

2. המועמדת תמלא טופס דיגיטלי עם פרטיה האישיים ופרטי החלל.  

3. חובה להציג מסמכים אלה: 

צילום ת.ז, אישור לימודים, קבלה בגין תשלום שכר לימוד, אישור על היותך יתומת צה"ל, אישור ניהול חשבון או המחאה מבוטלת

4. מכתב אישי של המועמדת המסביר במילותיה את הצורך במלגה.  ניתן לצרף מסמכים תומכים.

5. חובה על חתימה על "הצהרת המבקשת" בסוף הטופס

6. מפגש קבלת מלגה עם חברי הנהלת הארגון הינו תנאי לקבלת המלגה  

תינתן עדיפות במקרים הבאים:

1. יתומות מעל גיל 55 (הסיבה: היום ישנה אפשרות לקבל מלגת לימודים ליתומי ויתומות צה"ל עד גיל 55 מקרן ניקולא באומן).

2. הכשרות מקצועיות ו/תואר שני  (הסיבה: תואר ראשון לרוב ממומן על ידי משרד הביטחון לכן תינתן עדיפות להכשרות ולימודי תואר שני).

3. במידה ושכר הלימוד גבוה מ- 3000 ש"ח.

4. למועמדות העוסקות גם בפעילות התנדבותית.

 

* הגשת בקשה למלגה הינה עד תאריך 19.6.22 ותשובות על קבלת המלגה לא יאוחרו מתאריך 10.7.22 

נתרמו לנו 6 מלגות לימודים של 3000 ש"ח כל אחת. במידה ולא אושרה לכן מלגה, דעו שאנו פועלים בכל עת, על מנת לגייס עוד כספים ותרומות למען רווחת כל יתומי ויתומות צה"ל. אנו רק בתחילת דרכינו. תודה על ההבנה ובהצלחה לכולן! 

לכל שאלה, פנו אלינו למייל   info.idforphans@gmail.com 

טופס בקשה למלגה

ניתן להעלות רק מסמכים. אם יש לכן קבצי תמונה, ניתן לשלוח למייל הארגון בצירוף מס ת.ז. 
info.idforphans.org.il 

העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ

- אני מצהירה שהפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומדויקים. 

- אני מצהירה כי קראתי את כל התנאים והקריטריונים לקבלת המלגה ואני מתחייבת לפעול על פיהם

- אני מצהירה כי הגשת הבקשה אינה מקנה זכאות אוטומטית בקבלת המלגה וכי ההחלטה הסופית נתונה לועדת המלגות ולעו"ד המלווה, לשיקול דעתם וגובה הכספים העומדים לחלוקה. 

- אני מצהירה ומתחייבת שלא אבוא בשום טענה לארגון יתומי צהל-החיים כדרך בכל הקשור לקבלה או אי קבלה של המלגה או בסכום המלגה.

קיבלנו את בקשתך

bottom of page