פרויקטים ואירועים

חשוב לנו שכל הפרויקטים, פעילויות והאירועים שלנו יהיו עם ערך מוסף ושקשורים ישירות לגיבוש הקהילה שלנו, התמודדות עם השכול הפרטי והאישי והנצחת יקירנו עם דגש עם חיים והעצמה