פרויקטים ואירועים

חשוב לנו שכל הפרויקטים, פעילויות והאירועים שלנו יהיו עם ערך מוסף ושקשורים ישירות לגיבוש הקהילה שלנו, התמודדות עם השכול הפרטי והאישי והנצחת יקירנו עם דגש עם חיים והעצמה

ממשיכים בדרכם לוגו.JPG

דברים שלמדתי על מוות

הרצאה שהתקיימה על ידי שרית צור ב- 11.3.19