top of page

קציני וקצינות נפגעים

חשוב מאוד להיות בקשר עם קציני הנפגעים. מעבר להיותם מקסימים ומכילים, ניתן להעזר בהם בנושאים שונים, כגון:

1. נושא אזכרות. הסעות, רב וחיילים למניין

2. הזמנת תיק חלל מארכיון. יש לפנות לקציני נפגעים אשר מלווים אתכם בתהליך שלוקח זמן מה אך בסופו תקבלו את התיק של ההורה שבו כל המידע מרגע הגיוס עד הנפילה. 

3. הרשמה ל "עדים במדים". המסעות לפולין של אנשי בצבא וכוחות הבטחון מצרפים אליהם נציגי משפחות שכולות

4. ילדיכם מתגייס לצבא ואתם חוששים? פנו לקצין הנפגעים. הם יכולים לעיתים לעזור בשיבוץ

היות ורשימת קציני הנפגעים משתנה בתדירות גבוהה, אם ברצונכם לדעת מי הקצין.ה שלכםן, פנו אלינו בכל אחד מאמצעי הקשר ונפנה אתכםן אליהםן

bottom of page