top of page

תרומה

ארגון יתומי צה"ל החיים כדרך מתקיים באמצעות תרומות, כל תרומה היא ברכה ותסייע לנו להמשיך להיות החיבוק העוטף לכל יתום ויתומה ולכל משפחה שמצטרפת למשפחת השכול בישראל. 

אתם בוחרים את הסכום לתרומה

הקלידו כאן את הסכום לתרומה וקחו חלק בעשייה שלנו למען יתומי ויתומות צה"ל וכוחות הבטחון

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46 לפקודה

תודה!

bottom of page